SRPSKE KOMPANIJE

SRPSKO ITALIJANKSKI INKUBATOR    –    flag_ser  SRPSKE KOMPANIJE

 POLJOPRIVREDA

VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: AG01SR
OPIS DELATNOSTI
Projektovanje, prodaja i instalacija sistema za navodnjavanje, proizvodnja i montaža staklenika.
OBLAST: Beograd
ŠTA PROIZVODIMO: Opremu i programe za kultivisanje zemljišta.
ŠTA TRAŽIMO: Partnerstvo sa italijanskim investitorom.
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: AG03SR
OPIS DELATNOSTI
Objekti za skladištenje robe za firme i privatna lica. Konsultantske usluge u oblasti proizvodnje i trgovine.
OBLAST: Novi Sad
ŠTA PROIZVODIMO: Konsultantske usluge
ŠTA TRAŽIMO: Partnerstvo sa italijanskim investitorom.
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: AG05SR
OPIS DELATNOSTI
Proizvodnja i prerada poljoprivrednih proizvoda.
OBLAST: Batajnica
ŠTA PROIZVODIMO: Konsultantske usluge i programe vezane za zemljoradnju.
ŠTA TRAŽIMO: Partnerstvo sa italijanskim investitorom.
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: AG07SR
OPIS DELATNOSTI
Uzgajanje žitarica, mahunarki i uljarica.
OBLAST: Sombor
ŠTA PROIZVODIMO: Zrnevlje
ŠTA TRAŽIMO: Italijanskog partnera
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: AG09SR
OPIS DELATNOSTI
Uzgajanje žitarica, mahunarki i uljarica.
OBLAST: Bezdan
ŠTA PROIZVODIMO: Zrnevlje
ŠTA TRAŽIMO: Italijanskog partnera
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: AG11SR
OPIS DELATNOSTI
Ugovranje poljoprivredne proizvodnje,uvoz, izvoz, i posredovanje u međunarodnj trgovini.
OBLAST: Bački Petrovac
ŠTA PROIZVODIMO: Konsultantske usluge
ŠTA TRAŽIMO: Italijanskog partnera
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: AG13SR
OPIS DELATNOSTI
Proizvodnja i distribucija voća, povrća i uzgoj i distribucija stoke i ribe u saradnji sa stranim proizvođačima.
OBLAST: Novi Beograd
ŠTA PROIZVODIMO: Voće , povrće, stoku i ribu
ŠTA TRAŽIMO: Italijanskog partnera
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: AG15SR
OPIS DELATNOSTI
Uzgajanje voća e maslina za proizvodnju destilata od voća i maslina.
OBLAST: Bela Crkva
ŠTA PROIZVODIMO: Voće, rakiju i vino
ŠTA TRAŽIMO: Partnerstvo sa italijanskim investitorom
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: AG17SR
OPIS DELATNOSTI
Proizvodnja i trgovina poljoprivrednim proizvodima, uljem i mlekom.
OBLAST: Vrbas
ŠTA PROIZVODIMO: Sirove namirnice
ŠTA TRAŽIMO: Italijanskog partnera
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: AG19SR
OPIS DELATNOSTI
Proizvodnja mlinskih proizvoda sa različitim vrstama brašna.
OBLAST: Beograd
ŠTA PROIZVODIMO: Brašno
ŠTA TRAŽIMO: Italijanskog partnera
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: AG21SR
OPIS DELATNOSTI
Proizvodnja i izvoz pšenice, soje, kukuruza, crnog luka i drugih poljoprivrednih proizvoda.
OBLAST: Sombor
ŠTA PROIZVODIMO: Poljoprivredne proizvode
ŠTA TRAŽIMO: Italijanskog partnera
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: AG23SR
OPIS DELATNOSTI
Uzgajanje žitarica (osim pirinča), mahunarki i uljarica.
OBLAST: Novi Kozarci
ŠTA PROIZVODIMO: Žitarice
ŠTA TRAŽIMO: Italijanskog partnera
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: AG25SR
OPIS DELATNOSTI
Uzgajanje žitarica
OBLAST: Zaječar
ŠTA PROIZVODIMO: Žitarice
ŠTA TRAŽIMO: Italijanskog partnera
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: AG29SR
OPIS DELATNOSTI
Proizvodnja pšenice, kukuruza, suncokreta, soje i šećerne repe.
OBLAST: Kikinda
ŠTA PROIZVODIMO: Žitarice
ŠTA TRAŽIMO: Italijanskog partnera
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
REGISTRUJTE SE!
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: AG02SR
OPIS DELATNOSTI
Iskusni uzgajivači i tehnološka podrška za ceo proizvodni ciklus.
OBLAST: Beograd
ŠTA PROIZVODIMO: Opremu i programe za kultivisanje zemljišta.
ŠTA TRAŽIMO: Italijnaskog partnera
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: AG04SR
OPIS DELATNOSTI
Nova rešenja i programi u oblasti sredstava za zaštitu bilja.
OBLAST: Novi Beograd
ŠTA PROIZVODIMO: Konsultantske usluge za zaštitu biljaka
ŠTA TRAŽIMO: Italijnaskog partnera
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: AG06SR
OPIS DELATNOSTI
Distributer semena cveća vrhunskog kvaliteta.
OBLAST: Pančevo
ŠTA PROIZVODIMO: Seme cveća
ŠTA TRAŽIMO: Italijnaskog partnera
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: AG08SR
OPIS DELATNOSTI
Prerada i izvoz šumskih proizvoda i svežeg voća.
OBLAST: Ivanjica
ŠTA PROIZVODIMO: Voće i plodove voća
ŠTA TRAŽIMO: Italijnaskog partnera
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: AG10SR
OPIS DELATNOSTI
Proizvodnja i izvoz svežeg i zamrznutog voća i povrća.
OBLAST: Bezdan
ŠTA PROIZVODIMO: Voće i povrće
ŠTA TRAŽIMO: Italijnaskog partnera
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: AG12SR
OPIS DELATNOSTI
Proizvodnj pšenice, kukuruza, suncokreta i lucerke.
OBLAST: Vršac
ŠTA PROIZVODIMO: Žitarice i povrće
ŠTA TRAŽIMO: Italijnaskog partnera
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: AG14SR
OPIS DELATNOSTI
Proizvodnja i izvoz  pšenice, semena, đubriva i pesticida.
OBLAST: Ruma
ŠTA PROIZVODIMO: Izvoz poljoprivrednih proizvoda
ŠTA TRAŽIMO: Italijnaskog partnera
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: AG16SR
OPIS DELATNOSTI
Proizvodnja hrane za stoku i kućne ljubimce.
OBLAST: Sombor
ŠTA PROIZVODIMO: Stočnu hranu
ŠTA TRAŽIMO: Partnerstvo sa italijanskim investitorom
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: AG18SR
OPIS DELATNOSTI
Proizvodnja mlinskih proizvoda, brašno tip 400, brašno tip 500, brašno za ishranu životinja.
OBLAST: Vladimirci
ŠTA PROIZVODIMO: Brašno
ŠTA TRAŽIMO: Partnerstvo sa italijanskim investitorom.
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: AG20SR
OPIS DELATNOSTI
Proizvodja mlinskih prizovoda sa ralzličitim vrstama brašna i testenine.
OBLAST: Backa Topola
ŠTA PROIZVODIMO: Brašno i testenina
ŠTA TRAŽIMO: Partnerstvo sa italijanskim investitorom
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: AG22SR
OPIS DELATNOSTI
Uzgajanje voća i prerada poljoprivrednih kultura.
OBLAST: Batajnica
ŠTA PROIZVODIMO: Poljoprivredne proizvode
ŠTA TRAŽIMO: Partnerstvo sa italijanskim investitorom
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: AG24SR
OPIS DELATNOSTI
Uzgajanje bilja i  zelene salate u skladu sa očuvanjem i zaštitom žitvotne sredine.
OBLAST: Obrenovac
ŠTA PROIZVODIMO: Zelenu salatu
ŠTA TRAŽIMO: Italijanskog partnera
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: AG26SR
OPIS DELATNOSTI
Proizvodnja testenina i perkarskih proizvoda.
OBLAST: Senta
ŠTA PROIZVODIMO: Brašno i testenine
ŠTA TRAŽIMO: Partnerstvo sa italijanskim partnerom
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: AG30SR
OPIS DELATNOSTI
Proizvodnja pšenice,kukuruza, ječma, suncokreta, šećerne repe, soje,uljane repice i semenki.
OBLAST: Kikinda
ŠTA PROIZVODIMO: Žitarice
ŠTA TRAŽIMO: Italijanskog partnera
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM

 UZGOJ STOKE

VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: AV27SR
OPIS DELATNOSTI
Uzgoj pilića
OBLAST: Ruma
ŠTA PROIZVODIMO: Piliće
ŠTA TRAŽIMO: Partnerstvo sa italijanskim investitorom.
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: AV31SR
OPIS DELATNOSTI
Uzgoj životinja i proizvodnja najboljih odrezaka mesa.
OBLAST: Novi Sad
ŠTA PROIZVODIMO: Meso
ŠTA TRAŽIMO: Italijanskog partnera
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
REGISTRUJTE SE!
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: AV28SR
OPIS DELATNOSTI
Uzgoj stoke, proizvodnja mesa i sirovih proizvoda za prehrambenu industriju..
OBLAST: Jagodina
ŠTA PROIZVODIMO: Meso
ŠTA TRAŽIMO: Partnerstvo sa italijanskim investitorom
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM

 PREHAMBENA INDUSTRIJA

VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: AM32SR
OPIS DELATNOSTI
Proizvodnja mleka, surutke i drugih mlečnih proizvoda.
OBLAST: Kragujevac
ŠTA PROIZVODIMO: Caseari- mlečni proizvodui
ŠTA TRAŽIMO: Partnerstvo sa italijanskim investitorom.
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: AM34SR
OPIS DELATNOSTI
Proizvodnja mleka, surutke i drugih mlečnih proizvoda.
OBLAST: Lokve
ŠTA PROIZVODIMO: Mlečne proizvode
ŠTA TRAŽIMO: Italijanskog partnera
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: AM36SR
OPIS DELATNOSTI
Proizvodnja mleka, surutke i drugih mlečnih proizvoda.
OBLAST: Pančevo
ŠTA PROIZVODIMO: Mlečne proizvode
ŠTA TRAŽIMO: Partnerstvo sa italijanskim investitorom
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
REGISTRUJTE SE!
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: AM33SR
OPIS DELATNOSTI
Proizvodnja mleka, surutke  drugih mlečnih proizvoda.
OBLAST: Leskovac
ŠTA PROIZVODIMO: Mlečne proizvode
ŠTA TRAŽIMO: Partnerstvo sa italijanskim investitorom
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: AM35SR
OPIS DELATNOSTI
Proizvodnja mleka, surutke i  drugih mlečnih proizvoda.
OBLAST: Nis
ŠTA PROIZVODIMO: Mlečne proizvode
ŠTA TRAŽIMO: Partnerstvo sa italijanskim investitorom
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM

 PRERADA DRVETA

VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: LG37SR
OPIS DELATNOSTI
Proizvodnja ulaznih i sobnih drvenih vrata.
OBLAST: Niš
ŠTA PROIZVODIMO: Vrata
ŠTA TRAŽIMO: Partnerstvo sa italijanskim investitorom.
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: LG39SR
OPIS DELATNOSTI
Proizvodnja komada nameštaja u predmeta od drveta.
OBLAST: Arilje
ŠTA PROIZVODIMO: Nameštaj
ŠTA TRAŽIMO: Partnerstvo sa italijanskim investitorom.
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: LG41SR
OPIS DELATNOSTI
Proizvodnja parketa.
OBLAST: Bosilegrad
ŠTA PROIZVODIMO: Parket
ŠTA TRAŽIMO: Italijanskog partnera
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: LG43SR
OPIS DELATNOSTI
Proizvodnja drvenih kuća.
OBLAST: Jagodina
ŠTA PROIZVODIMO: Kuće
ŠTA TRAŽIMO: Partnerstvo sa italijanskim investitorom
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: LG45SR
OPIS DELATNOSTI
Proizvodnja drvenih kuća
OBLAST: Ivanjica
ŠTA PROIZVODIMO: Kuće
ŠTA TRAŽIMO: Partnerstvo sa italijanskim investitorom
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: LG47SR
OPIS DELATNOSTI
Proizvodnja drvenih kuća
OBLAST: Ruma
ŠTA PROIZVODIMO: Kuće
ŠTA TRAŽIMO: Italijanskog partnera
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: LG49SR
OPIS DELATNOSTI
Proizvodnja drvenih kuća
OBLAST: Beograd
ŠTA PROIZVODIMO: Kuće
ŠTA TRAŽIMO: Italijanskog partnera
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
REGISTRUJTE SE!
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: LG38SR
OPIS DELATNOSTI
Proizvodnja komada nameštaja u predmeta od drveta.
OBLAST: Tutin
ŠTA PROIZVODIMO: Nameštaj
ŠTA TRAŽIMO: Partnerstvo sa italijanskim investitorom
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: LG40SR
OPIS DELATNOSTI
Proizvodnja komada nameštaja, predmeta od drveta, drvenih vrata i prozora.
OBLAST: Bajina Bašta
ŠTA PROIZVODIMO: Nameštaj, vrata i prozori
ŠTA TRAŽIMO: Partnerstvo sa italijanskim investitorom
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: LG42SR
OPIS DELATNOSTI
Proizvodnja peleta
OBLAST: Braničevo
ŠTA PROIZVODIMO: Pelet
ŠTA TRAŽIMO: Italijanskog partnera
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: LG44SR
OPIS DELATNOSTI
Proizvodnja drvenih kuća.
OBLAST: Beograd
ŠTA PROIZVODIMO: Kuće
ŠTA TRAŽIMO: Partnerstvo sa italijanskim investitorom
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: LG46SR
OPIS DELATNOSTI
Proizvodnja drvenih kuća.
OBLAST: Čačak 
ŠTA PROIZVODIMO: Kuće
ŠTA TRAŽIMO: Italijanskog partnera
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: LG48SR
OPIS DELATNOSTI
Proizvodnja drvenih kuća.
OBLAST: Pančevo
ŠTA PROIZVODIMO: Kuće
ŠTA TRAŽIMO: Partnerstvo sa italijanskim investitorom
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM

 KERAMIČKI PREDMETI

VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: CR50SR
OPIS DELATNOSTI
Kreativna radionica i proizvodnja ručno rađenih predmeta od gline.
OBLAST: Smederevska Palanka
ŠTA PROIZVODIMO: Keramiku
ŠTA TRAŽIMO: Partnerstvo sa italijanskim investitorom.
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: CR52SR
OPIS DELATNOSTI
Proizvodnja umtetničke keramike i one za kućnu upotrebu.
OBLAST: Beograd
ŠTA PROIZVODIMO: Keramiku
ŠTA TRAŽIMO: Partnerstvo sa italijanskim investitorom.
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM
REGISTRUJTE SE!
VRSTA PREDUZEĆA: C – MSP
 ŠIFRA PREDUZEĆA: CR51SR
OPIS DELATNOSTI
Proizvodnja umetničke keramike i one za kućnu upotrebu.
OBLAST: Smederevska Palanka
ŠTA PROIZVODIMO: Keramiku
ŠTA TRAŽIMO: Italijanskog partnera
SARAĐUJTE SA OVOM KOMPANIJOM