KORPORATIVNI SAVEZI

ISI teži postizanju skladne veze između srpskih malih i srednjih preduzeća i italijanskog know how doprinoseći tako ostvarenju primata na međunarodnom tržištu. ISI određuje tokove sigurne proizvodnje favorizovanjem kompanija, ostvaruje produktivne sinergije i stvara održivu profitabilnost. Projekat ISI podržala su srpska udruženja i institucije kao organizovanu platformu koja će podržati i zaštiti one kompanije koje žele da započnu proces uključivanja u tokove međunarodnog poslovanja.

MOŽETE DA ZAPOČNETE BLISKU SARANJU SA JEDNOM OD KOMPANIJA ILI DA PREDLOŽITE PARTNERTSVO!

REGISTRUJTE SE!