ČIME SE BAVIMO

Fondacija ISI promoviše preduzetništvo koje se zasniva na stručnosti, a kao nevladina i neprofitna organizacija ima za cilj sprovođenje raznih istraživanja radi potpore razvoja preduzetništva, kako u kvalitativnom, tako i u kvanititavnom smislu, uz pomoć tehnoloških, organizacionih, kulturoloških, tehno-tehnoloških, finansijskih i ostalih inovacija italijanskih preduzetničkih subjekata.

Fondacija ostvaruje svoje ciljeve kroz posebne aktivnosti usmerene na:

1.Stabilnost i razvoj poslovne saradnje između malih i srednjih preduzeća iz Srbije i Italije.

2.Širenje kulture inovacija i stvaranje pogodnog okruženja za razmenu ideja i stručnog znanja između Italije i Srbije.

3.Pružanje podrške u osnivanju malih i srednjih preduzeća i potpore za autonomno vođenje tek osnovanih preduzeća kao i uključivanje u tokove međunarodnog poslovanja.

4.Organizaciju eksperimentalnih, inovativnih i prenosivih pilot projekata.

5.Podsticaj procesa umrežavanja pomoću drugih usluga i  struktura, kako nacionalnih tako i internacionalnih.

6.Oraganizaciju skupova, konsultacija, seminara, radionica i drugih vidova obuke u oblasti osnivanja i razvoja malih i srednjih preduzeća kroz saradnju između italijanskih i srpskih privrednih subjekata.