NASTANAK

Velike industrijske kompanije došle su na srpsko tržište nudeći lokalnim zajednicama masovno zapošljavanje koje će u kratkom roku doneti pozitivne rezultate, ali se dugoročno, što je kroz istoriju zabeleženo, pokazuju neodrživim kako ekonomski tako i društveno.

U takvom kontekstu se projekat ISI – Inkubator Srbija&Italija koji se od maločas opisane panorame odvaja svojim visoko inovativnim karakteristikama koje uvodi.